หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 27 (ร้อยเอ็ด) [กลุ่ม สพม.ร้อยเอ็ด 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 694 โรงเรียนขวาววิทยาคาร 3 3 3
2 695 โรงเรียนคำนาดีพิทยาคม 6 14 11
3 696 โรงเรียนท่าม่วงวิทยาคม 1 3 2
4 697 โรงเรียนผาน้ำทิพย์วิทยา 5 23 10
5 698 โรงเรียนม่วงมิตรวิทยาคม 6 4 8
6 700 โรงเรียนหนองพอกวิทยาลัย 22 138 59
7 702 โรงเรียนเชียงใหม่ประชานุสรณ์ 7 12 11
8 703 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม 11 30 20
9 704 โรงเรียนเสลภูมิ 3 43 12
10 705 โรงเรียนเสลภูมิพิทยาคม 34 152 55
11 706 โรงเรียนโนนชัยศรีวิทยา 3 5 5
12 707 โรงเรียนโพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ 3 32 9
13 708 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยาคาร 1 3 2
14 709 โรงเรียนโพธิ์ศรีสว่างวิทยา 8 14 10
15 710 โรงเรียนโพธิ์แก้วประชาสรรค์ 4 4 4
16 711 โรงเรียนโพนทองพัฒนาวิทยา 53 182 97
17 712 โรงเรียนโพนทองวิทยายน 6 17 12
18 699 โรงเรียนศรีอรุณวิทย์เสลภูมิ 5 14 9
19 701 โรงเรียนอนุบาลบุญทวี 1 1 0
รวม 182 694 339
1033

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]