หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 017 โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม 1 3 2
2 018 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 3 5 5
3 019 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 4 11 6
4 020 โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 22 66 36
5 021 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 7 24 12
6 022 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 จังหวัดเลย 6 24 12
7 024 โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 60 248 111
8 025 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 15 69 29
9 026 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 10 30 18
10 027 โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 4 10 7
11 028 โรงเรียนเซไลวิทยาคม 2 16 5
12 030 โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม 1 5 2
13 032 โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 2 6 4
14 023 โรงเรียนวรราชวิทยา 2 39 2
15 029 โรงเรียนเทศบาลวังสะพุง 2 บ้านบุ่งไสล่ 2 6 3
16 031 โรงเรียนเหมืองแบ่งวิทยาคม 9 13 11
รวม 150 575 265
840

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]