หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 310 โรงเรียนกำแพง 56 187 106
2 311 โรงเรียนคลีกลิ้งพัฒนาทร 3 10 5
3 312 โรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร 2 5 3
4 314 โรงเรียนทุ่งสิมวิทยาคม 3 6 5
5 315 โรงเรียนทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก 6 11 9
6 316 โรงเรียนบึงบูรพ์ 17 42 29
7 317 โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล 2 13 5
8 319 โรงเรียนวรคุณอุปถัมภ์ 9 67 25
9 320 โรงเรียนส้มป่อยพิทยาคม 24 48 35
10 321 โรงเรียนห้วยทับทันวิทยาคม 17 74 28
11 325 โรงเรียนเบญจประชาสรรค์ 3 17 7
12 326 โรงเรียนโคกหล่ามวิทยา 1 1 1
13 322 โรงเรียนอุทุมพรวิทยา 2 2 2
14 323 โรงเรียนเกศเกล้าวิทยา 1 2 2
15 324 โรงเรียนเคียวนำ 3 22 4
16 313 โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา 2 4 3
17 318 โรงเรียนราษีไศล 17 63 24
รวม 168 574 293
867

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]