หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 330 โรงเรียนบ้านกันทรารมย์ 3 47 13
2 331 โรงเรียนบ้านตาอุด 2 6 3
3 327 โรงเรียนขุขันธ์ 68 226 121
4 329 โรงเรียนตูมพิทยานุสรณ์ 25 54 38
5 332 โรงเรียนปรางค์กู่ 35 179 68
6 334 โรงเรียนพอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 3 11 7
7 335 โรงเรียนภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ 4 4 4
8 336 โรงเรียนลมศักดิ์วิทยาคม 2 2 2
9 337 โรงเรียนละลมวิทยา 4 6 5
10 338 โรงเรียนศรีตระกูลวิทยา 9 25 13
11 339 โรงเรียนสวงษ์วิทยาคม 7 20 13
12 340 โรงเรียนสวายพิทยาคม 1 3 2
13 341 โรงเรียนสะเดาใหญ่ประชาสรรค์ 3 4 4
14 342 โรงเรียนหนองคูวิทยา 6 36 14
15 328 โรงเรียนขุขันธ์ราษฎรบำรุง 4 4 4
16 333 โรงเรียนปรือใหญ่วิทยบัลลัง 1 8 3
17 343 โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม 2 3 2
รวม 179 638 316
954

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]