หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 344 โรงเรียนกระแชงวิทยา 12 60 22
2 345 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยา 90 352 166
3 346 โรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม 6 18 11
4 351 โรงเรียนบึงมะลูวิทยา 15 27 20
5 353 โรงเรียนภูมิซรอลวิทยา 3 8 6
6 354 โรงเรียนมัธยมบักดองวิทยา 5 15 9
7 356 โรงเรียนศรีรัตนวิทยา 18 89 37
8 358 โรงเรียนเบญจลักษ์พิทยา 17 39 27
9 347 โรงเรียนกุดเสลาวิทยาคม 2 2 2
10 348 โรงเรียนขุนหาญวิทยาสรรค์ 10 42 20
11 349 โรงเรียนดงรักวิทยา 1 2 1
12 350 โรงเรียนตระกาศประชาสามัคคี 1 3 2
13 352 โรงเรียนพรานวิบูลวิทยา 3 5 5
14 355 โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา 1 1 1
15 357 โรงเรียนศรีแก้วพิทยา 2 4 4
รวม 186 667 333
1000

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]