หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 139 โรงเรียนวัดบูรพาวิทยาการกุศล 1 3 1
2 134 โรงเรียนกุดเรือคำพิทยาคาร 7 27 15
3 135 โรงเรียนคำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ 20 44 31
4 136 โรงเรียนบ้านม่วงพิทยาคม 37 150 61
5 138 โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส 48 196 95
6 140 โรงเรียนศึกษาประชาสามัคคี 2 5 3
7 141 โรงเรียนหนองแวงวิทยา 3 7 5
8 142 โรงเรียนอากาศอำนวยศึกษา 21 68 35
9 143 โรงเรียนโพธิ์ชัยทองพิทยาคม 5 27 12
10 144 โรงเรียนโพนงามศึกษา 13 91 29
11 137 โรงเรียนภูดินแดงวิทยา 4 7 6
รวม 161 625 293
918

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]