หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 145 โรงเรียนกัลยาณวัตร 36 117 62
2 147 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 30 52 42
3 148 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน 3 4 7 6
4 149 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน2 (สมาน สุเมโธ) 3 9 4
5 150 โรงเรียนขามแก่นนคร 21 100 46
6 151 โรงเรียนนครขอนแก่น 14 111 29
7 152 โรงเรียนประชารัฐวิทยาเสริม 1 2 1
8 154 โรงเรียนฝางวิทยายน 1 1 1
9 162 โรงเรียนสาวะถีพิทยาสรรพ์ 3 10 5
10 163 โรงเรียนสีหราชเดโชชัย 3 6 5
11 165 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ขอนแก่น 3 44 12
12 166 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย 26 67 40
13 167 โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย2 1 1 1
14 168 โรงเรียนโคกสีพิทยาสรรพ์ 3 9 6
15 146 โรงเรียนขอนแก่นคริสเตียน 3 3 3
16 156 โรงเรียนมณีอนุสรณ์ศึกษา 1 15 2
17 157 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาขอนแก่น 2 17 4
18 158 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาบ้านน้อยสามเหลี่ยม 1 6 3
19 159 โรงเรียนมหาไถ่ศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 11 5
20 164 โรงเรียนฮั่วเคี้ยววิทยาลัย 1 1 1
21 155 โรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา 5 16 9
22 153 โรงเรียนประภัสสรวิทยา 1 3 2
23 160 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง) 5 5 5
24 161 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์) 3 4 4
รวม 174 617 298
915

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]