หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 169 โรงเรียนกู่ทองพิทยาลัย 3 3 3
2 170 โรงเรียนคำแคนวิทยาคม 4 6 5
3 171 โรงเรียนชนบทศึกษา 22 120 46
4 172 โรงเรียนท่าศาลาประชานุสรณ์ 1 3 2
5 173 โรงเรียนบ้านลานวิทยาคม 2 6 4
6 174 โรงเรียนบ้านแฮดศึกษา 9 22 15
7 175 โรงเรียนบ้านไผ่ 53 189 85
8 176 โรงเรียนบ้านไผ่พิทยาคม 9 54 19
9 177 โรงเรียนบ้านไผ่ศึกษา 1 3 2
10 178 โรงเรียนประชารัฐพัฒนาการ 3 3 3
11 179 โรงเรียนมัญจาศึกษา 29 90 51
12 180 โรงเรียนมัธยมโพนเพ็ก 4 11 8
13 182 โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 2 3 3
14 183 โรงเรียนเปือยน้อยศึกษา 10 36 19
15 184 โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์ 6 15 11
16 185 โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา 5 15 10
17 181 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 50 จังหวัดขอนแก่น 12 111 33
รวม 175 690 319
1009

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]