หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 203 โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม 3 6 4
2 204 โรงเรียนท่านางแนววิทยายน 3 13 6
3 205 โรงเรียนพล 11 78 29
4 206 โรงเรียนพลพัฒนศึกษา 1 1 1
5 207 โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา 6 49 15
6 208 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา 39 130 72
7 210 โรงเรียนเบญจมิตรวิทยา 3 7 5
8 212 โรงเรียนแวงน้อยศึกษา 7 24 15
9 213 โรงเรียนแวงใหญ่วิทยาคม 21 72 38
10 214 โรงเรียนโนนข่าวิทยา 2 4 2
11 215 โรงเรียนโนนศิลาวิทยาคม 8 22 12
12 216 โรงเรียนโนนสะอาดวิทยาคาร 3 9 6
13 217 โรงเรียนไตรคามวิทยา 3 6 4
14 202 โรงเรียนกระแสพัฒนา 2 2 2
15 209 โรงเรียนอมตวิทยา 11 63 25
16 211 โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม 37 128 61
รวม 160 614 297
911

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]