หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 25 (ขอนแก่น) [กลุ่ม สพม.ขอนแก่น 5]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 231 โรงเรียนกุดขอนแก่นวิทยาคม 6 13 11
2 232 โรงเรียนขัวเรียงศึกษา 3 4 4
3 233 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร 17 22 21
4 234 โรงเรียนชุมแพพิทยาคม 3 3 3
5 235 โรงเรียนชุมแพวิทยายน 2 3 3
6 236 โรงเรียนชุมแพศึกษา 60 234 110
7 237 โรงเรียนนาจานศึกษา 4 7 6
8 238 โรงเรียนผาขามวิทยายน 1 3 2
9 239 โรงเรียนภูผาม่าน 6 16 12
10 240 โรงเรียนภูเวียงวิทยาคม 34 95 59
11 241 โรงเรียนมัธยมตลาดใหญ่วิทยา 3 5 4
12 244 โรงเรียนหนองตาไก้ศึกษา 1 1 1
13 245 โรงเรียนหนองนาคำวิทยาคม 3 23 8
14 246 โรงเรียนหนองเรือวิทยา 25 113 47
15 247 โรงเรียนหนองเสาเล้าวิทยาคาร 5 5 5
16 248 โรงเรียนเวียงนครวิทยาคม 3 19 7
17 249 โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม 1 1 1
18 242 โรงเรียนวรวิมลศึกษา 2 2 2
19 243 โรงเรียนสีชมพูศึกษา 3 8 6
รวม 182 577 312
889

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]