หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1022 โรงเรียนจอมพระประชาสรรค์ 6 49 15
2 1023 โรงเรียนท่าสว่างวิทยา 1 2 2
3 1024 โรงเรียนนาบัววิทยา 1 3 2
4 1025 โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 5 11 8
5 1026 โรงเรียนพญารามวิทยา 3 10 3
6 1027 โรงเรียนพนาสนวิทยา 2 17 6
7 1028 โรงเรียนยางวิทยาคาร 1 1 1
8 1029 โรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 3 5 4
9 1030 โรงเรียนวังข่าพัฒนา 1 3 2
10 1031 โรงเรียนวีรวัฒน์โยธิน 12 35 20
11 1032 โรงเรียนศรีไผทสมันต์ 1 1 1
12 1033 โรงเรียนศีขรภูมิพิสัย 6 23 11
13 1034 โรงเรียนสวายวิทยาคาร 5 11 8
14 1035 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม 12 34 21
15 1036 โรงเรียนสินรินทร์วิทยา 4 16 9
16 1037 โรงเรียนสิรินธร 46 112 68
17 1038 โรงเรียนสุรพินท์พิทยา 5 47 13
18 1039 โรงเรียนสุรวิทยาคาร 41 117 59
19 1040 โรงเรียนสุรินทร์ภักดี 3 3 3
20 1041 โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล 2 16 8
21 1042 โรงเรียนห้วยจริงวิทยา 9 49 20
22 1043 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 2 3 3
23 1045 โรงเรียนเมืองลีงวิทยา 2 2 2
24 1046 โรงเรียนแตลศิริวิทยา 6 19 9
25 1047 โรงเรียนแสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร 4 8 7
26 1048 โรงเรียนโชคเพชรพิทยา 1 1 1
27 1044 โรงเรียนเทศบาล 3 "เทศบาลอนุสรณ์" 1 1 1
รวม 185 599 307
906

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]