หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1049 โรงเรียนชุมพลวิทยาสรรค์ 15 77 33
2 1050 โรงเรียนช้างบุญวิทยา 9 12 11
3 1051 โรงเรียนดอนแรดวิทยา 4 7 6
4 1052 โรงเรียนทับโพธิ์พัฒนวิทย์ 4 13 8
5 1053 โรงเรียนทุ่งกุลาพิทยาคม 3 15 7
6 1054 โรงเรียนท่าตูมประชาเสริมวิทย์ 13 39 21
7 1055 โรงเรียนธาตุศรีนคร 2 2 2
8 1056 โรงเรียนนารายณ์คำผงวิทยา 20 72 36
9 1057 โรงเรียนประดู่แก้วประชาสรรค์ 3 4 4
10 1058 โรงเรียนพรมเทพพิทยาคม 1 1 1
11 1059 โรงเรียนรัตนบุรี 53 161 89
12 1060 โรงเรียนลานทรายพิทยาคม 10 30 16
13 1061 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคม 8 18 12
14 1062 โรงเรียนสนมวิทยาคาร 24 123 44
15 1063 โรงเรียนหนองขุนศรีวิทยา 2 31 8
16 1064 โรงเรียนหนองอียอวิทยา 2 2 2
17 1065 โรงเรียนเบิดพิทยาสรรค์ 5 5 5
18 1066 โรงเรียนเมืองบัววิทยา 5 51 14
19 1067 โรงเรียนเมืองแกพิทยาสรรค์ 3 7 4
20 1068 โรงเรียนแกศึกษาพัฒนา 1 3 1
21 1069 โรงเรียนโนนเทพ 6 16 11
22 1070 โรงเรียนโนนแท่นพิทยาคม 1 3 1
รวม 194 692 336
1028

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]