หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 33 (สุรินทร์) [กลุ่ม สพม.สุรินทร์ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 1079 โรงเรียนบ้านตรวจ 3 35 11
2 1080 โรงเรียนบ้านสะเดา 1 3 2
3 1071 โรงเรียนกระเทียมวิทยา 23 55 35
4 1072 โรงเรียนกาบเชิงวิทยา 1 20 5
5 1073 โรงเรียนขนาดมอญพิทยาคม 7 14 10
6 1074 โรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 8 35 16
7 1075 โรงเรียนตานีวิทยา 6 28 11
8 1076 โรงเรียนตาเบาวิทยา 5 7 6
9 1077 โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 8 19 12
10 1078 โรงเรียนบัวเชดวิทยา 23 52 31
11 1081 โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 18 38 26
12 1082 โรงเรียนปราสาทเบงวิทยา 4 13 6
13 1083 โรงเรียนพนมดงรักวิทยา 11 32 21
14 1084 โรงเรียนพระแก้ววิทยา 6 81 20
15 1085 โรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม 04 4 26 14
16 1086 โรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 3 4 4
17 1087 โรงเรียนสังขะ 34 179 75
18 1089 โรงเรียนเชื้อเพลิงวิทยา 3 3 3
19 1090 โรงเรียนเทพอุดมวิทยา 3 7 5
20 1091 โรงเรียนแนงมุดวิทยา 9 19 16
21 1092 โรงเรียนโคกตะเคียนวิทยา 1 5 2
22 1093 โรงเรียนโคกยางวิทยา 4 19 9
23 1094 โรงเรียนไทรแก้ววิทยา 2 4 3
24 1088 โรงเรียนสุวรรณวิจิตรวิทยา 1 1 1
รวม 188 699 344
1043

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]