หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 21 (หนองคาย,บึงกาฬ) [กลุ่ม สพม.หนองคาย 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 637 โรงเรียนกุดบงพิทยาคาร 11 27 19
2 638 โรงเรียนชุมพลโพนพิสัย 64 228 120
3 639 โรงเรียนนาดีพิทยาคม 11 22 16
4 640 โรงเรียนนาหนังพัฒนศึกษา 6 18 11
5 641 โรงเรียนประชาบดีพิทยาคม 4 9 6
6 642 โรงเรียนปากสวยพิทยาคม 13 27 21
7 643 โรงเรียนพระบาทนาสิงห์พิทยาคม 1 1 1
8 645 โรงเรียนร่มธรรมานุสรณ์ 8 43 18
9 646 โรงเรียนวังหลวงพิทยาสรรพ์ 18 28 24
10 647 โรงเรียนเซิมพิทยาคม 6 50 15
11 644 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย 19 105 40
รวม 161 558 291
849

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]