หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อำนาจเจริญ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 414 โรงเรียนคึมใหญ่วิทยา 4 9 7
2 415 โรงเรียนจิกดู่วิทยา 6 9 8
3 416 โรงเรียนชานุมานวิทยาคม 13 44 24
4 417 โรงเรียนนาจิกพิทยาคม 3 64 16
5 418 โรงเรียนนาวังวิทยา 7 13 11
6 419 โรงเรียนนาเวียงจุลดิศวิทยา 1 2 2
7 420 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา 6 6 6
8 421 โรงเรียนปทุมราชวงศา 18 64 31
9 422 โรงเรียนปลาค้าววิทยานุสรณ์ 8 30 14
10 423 โรงเรียนพนาศึกษา 12 61 26
11 424 โรงเรียนมัธยมแมด 1 3 1
12 426 โรงเรียนลือวิทยาคม 1 1 1
13 427 โรงเรียนลืออำนาจวิทยาคม 11 25 20
14 428 โรงเรียนศรีคูณวิทยบัลลังก์ 2 4 3
15 429 โรงเรียนศรีเจริญศึกษา 2 3 3
16 430 โรงเรียนสร้างนกทาวิทยาคม 1 3 2
17 431 โรงเรียนหัวตะพานวิทยาคม 17 43 24
18 432 โรงเรียนอำนาจเจริญ 48 191 87
19 433 โรงเรียนอำนาจเจริญ 2 9 74 25
20 425 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 54 8 21 15
รวม 178 670 326
996

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]