หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 522 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 17 32 26
2 519 โรงเรียนจอมศรีพิทยาคาร 1 7 4
3 521 โรงเรียนธาตุโพนทองวิทยาคม 4 4 5
4 523 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคาร 5 11 7
5 524 โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี 1 อุดรธานี 2 12 5
6 525 โรงเรียนยิ่งยวดพิทยานุกูล 2 3 2
7 526 โรงเรียนราชินูทิศ 2 7 13 11
8 527 โรงเรียนสตรีราชินูทิศ 32 75 52
9 528 โรงเรียนสร้างคอมวิทยา 3 37 11
10 529 โรงเรียนสามพร้าววิทยา 5 15 9
11 530 โรงเรียนสุมเส้าพิทยาคาร 4 8 5
12 531 โรงเรียนหนองยางชุมพิทยาคม 3 14 7
13 532 โรงเรียนหนองวัวซอพิทยาคม 5 26 9
14 533 โรงเรียนอุดรธานีพิทยาคม 2 2 2
15 534 โรงเรียนอุดรพัฒนาการ 8 25 13
16 535 โรงเรียนอุดรพิชัยรักษ์พิทยา 6 44 13
17 536 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 26 87 38
18 537 โรงเรียนอุดรพิทยานุกูล 2 2 6 4
19 543 โรงเรียนเพ็ญพิทยาคม 15 50 30
20 544 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคาร 5 15 9
21 520 โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 6 6 6
22 538 โรงเรียนอุดรวิทยา 1 5 2
23 539 โรงเรียนเซนต์เมรี่ 9 31 19
24 540 โรงเรียนเทศบาล 3 1 1 1
25 541 โรงเรียนเทศบาล 6 2 4 3
26 542 โรงเรียนเทศบาล 7 1 3 2
รวม 174 536 295
831

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]