หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 20 (อุดรธานี) [กลุ่ม สพม.อุดรธานี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 063 โรงเรียนกุมภวาปี 38 141 77
2 064 โรงเรียนกุมภวาปีพิทยาสรรค์ 1 1 1
3 065 โรงเรียนคำยางพิทยา 1 2 2
4 066 โรงเรียนตาดทองพิทยาคม 3 5 4
5 067 โรงเรียนทมนางามวิทยาคม 3 5 4
6 068 โรงเรียนนานกชุมวิทยาคม 2 4 3
7 069 โรงเรียนประจักษ์ศิลปาคม 3 12 6
8 070 โรงเรียนวังสามหมอวิทยาคาร 33 103 55
9 071 โรงเรียนศรีธาตุพิทยาคม 24 54 38
10 072 โรงเรียนสามพาดพิทยาคาร 3 8 6
11 073 โรงเรียนสีออศิลปศาสตร์ 1 6 3
12 074 โรงเรียนหนองแดงวิทโยดม 7 24 12
13 075 โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 6 18 11
14 076 โรงเรียนห้วยเกิ้งพิทยาคาร 7 70 18
15 077 โรงเรียนเสอเพลอพิทยาคม 5 8 7
16 079 โรงเรียนโนนสะอาดพิทยาสรรค์ 12 31 23
17 061 โรงเรียนกมลาลักษณ์ 3 38 12
18 062 โรงเรียนกุงเจริญพิทยาคม 4 10 7
19 078 โรงเรียนแชแลพิทยานุสรณ์ 3 9 5
รวม 159 549 294
843

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]