หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 603 โรงเรียนอัสสัมชัญ 9 17 14
2 604 โรงเรียนอาเวมารีอา 5 10 9
3 606 โรงเรียนฮั้วเฉียวอุบลราชธานี2 2 2 2
4 590 โรงเรียนดงยางวิทยาคม 3 4 4
5 591 โรงเรียนนารีนุกูล 28 98 49
6 592 โรงเรียนนารีนุกูล๒ 4 12 8
7 593 โรงเรียนบ้านไทยวิทยาคม 3 8 5
8 594 โรงเรียนปทุมพิทยาคม 10 81 24
9 595 โรงเรียนม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา 5 18 7
10 597 โรงเรียนศรีน้ำคำศึกษา 2 6 4
11 598 โรงเรียนศรีปทุมพิทยาคาร 6 88 22
12 599 โรงเรียนสหธาตุศึกษา 2 2 2
13 600 โรงเรียนหกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี 5 56 12
14 601 โรงเรียนหนองขอนวิทยา 6 12 8
15 602 โรงเรียนหนองบ่อสามัคคีวิทยา 12 18 17
16 605 โรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย 2 4 4
17 607 โรงเรียนเก่าขามวิทยา 3 10 6
18 608 โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร 12 38 18
19 609 โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 54 165 83
20 610 โรงเรียนเสียมทองพิทยาคม 1 2 1
21 611 โรงเรียนไผ่ใหญ่ศึกษา 5 26 11
22 596 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๒ 1 20 5
รวม 180 697 315
1012

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]