หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 398 โรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา 20 101 46
2 401 โรงเรียนพะลานวิทยาคม 1 1 1
3 402 โรงเรียนพังเคนพิทยา 22 53 36
4 404 โรงเรียนมัธยมตระการพืชผล 29 75 40
5 405 โรงเรียนสะพือวิทยาคาร 7 29 12
6 407 โรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร 3 8 6
7 408 โรงเรียนเขมราฐพิทยาคม 9 34 17
8 411 โรงเรียนโนนกุงวิทยาคม 10 13 13
9 412 โรงเรียนโนนสวางประชาสรรค์ 12 17 15
10 413 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร 33 71 51
11 400 โรงเรียนพรเมตตาคริสเตียน 9 43 20
12 403 โรงเรียนพุทธศาสตร์ศึกษา บ้านดอนโด่ 1 3 2
13 406 โรงเรียนอนุบาลพุทธเมตตา 2 25 9
14 399 โรงเรียนนาสะไมพิทยาคม 1 15 4
15 409 โรงเรียนเหล่างามพิทยาคม 3 7 4
16 410 โรงเรียนแก้งเหนือพิทยาคม 2 6 3
รวม 164 501 279
780

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]