หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 4]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 732 โรงเรียนนาเยียศึกษารัชมังคลาภิเษก 10 57 24
2 733 โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ 66 192 106
3 734 โรงเรียนวารินชำราบ 20 47 35
4 735 โรงเรียนวิจิตราพิทยา 29 83 47
5 736 โรงเรียนสว่างวีระวงศ์ 4 22 10
6 737 โรงเรียนสำโรงวิทยาคาร 12 40 24
7 738 โรงเรียนห้วยขะยุงวิทยา 5 38 9
8 739 โรงเรียนโคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ 5 12 8
รวม 151 491 263
754

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]