หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 29 (อุบลราชธานี,อำนาจเจริญ) [กลุ่ม สพม.อุบลราชธานี 5]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 505 โรงเรียนชุมชนบ้านบุเปือย 2 3 3
2 516 โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา 3 8 5
3 506 โรงเรียนดงสว่างวิทยา 2 5 2
4 507 โรงเรียนทุ่งศรีอุดม 3 8 5
5 508 โรงเรียนทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา 12 42 24
6 509 โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา 7 10 9
7 510 โรงเรียนนากระแซงศึกษา 7 29 15
8 511 โรงเรียนนาจะหลวย 42 91 61
9 512 โรงเรียนนาส่วงวิทยา 2 6 4
10 513 โรงเรียนนาโพธิ์วิทยา 7 8 8
11 514 โรงเรียนน้ำยืนวิทยา 10 57 22
12 515 โรงเรียนบุณฑริกวิทยาคาร 18 86 39
13 517 โรงเรียนเดชอุดม 59 269 115
14 518 โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา 3 29 9
รวม 177 651 321
972

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]