กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ให้ทีมที่เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาค กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ส่งเอกสารรายงานการแข่งขันกิจกรรมต่อไปนี้

การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ม.ต้นและ ม.ปลาย

ส่งเอกสารรูปเล่มรายงานให้คณะกรรมการทีมละ 6 เล่มภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557ส่งที่

คุณประพิณพักตร์  ธุระนนท์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

ถนนใสสว่าง ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง

จังหวัดสกลนคร 47000 (โทร 0981027932)

 

วันพุธ ที่ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 16:08 น.