กลุ่มการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

เรียนผู้เข้าแข่งขันโครงงานคุณธรรม ม.ต้นและ ม.ปลาย นำโต๊ะขนาด 75 x 180  เซนติเมตร  พร้อมผ้าปูมาเอง

วันอังคาร ที่ 11 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16:33 น.