แจ้งผู้เข้าขันโครงงานคณิตศาสตร์ทุกประเภท

ในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ทุกประเภท ทางสถานที่แข่งขันได้จัดเตรียมเฉพาะโต๊ะสำหรับการแข่งขันไว้ให้เท่านั้น

วันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16:17 น.