กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ประกาศด่วน 

1)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกกิจกรรม เชิญร่วมประชุมในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

2) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพฯ และ GSP ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้จัดทำ (พิมพ์)ข้อสอบตามเกณฑ์การแข่งขัน พร้อมเฉรยวิธีคิดอย่างละเอียดเตรียมมาในวันประชุมด้วย (copy file) (อัจฉริยภาพ ข้อสอบมี 3 ตอน ) GSP โจทย์แก้ปัญหา 4 ข้อ โจทย์สร้างสรรค์ผลงาน 1 ข้อ)

ศน.ประพิณพักตร์  ธุระนนท์ โทร 0981027932

วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15:38 น.