เชิญประชุม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียนร่วม

ขอเชิญ กรรมการตัดสินกิจกรรมเรียนร่วม คณะกรรมการกลาง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร

ทุกสำนักงานเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

วันที่ 10 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์โยแซฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

วันพฤหัสบดี ที่ 04 ธันวาคม 2557 เวลา 11:42 น.