สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 32 (บุรีรัมย์) [กลุ่ม สพม.บุรีรัมย์ 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ จังหวัดสกลนคร
ระหว่าง วันที่ 9-11เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กชายนันทวัฒน์  ศรีสุวงศ์
 
1. นายยุทธนา  ปรังประโคน
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. เด็กหญิงวรรณกร  ฉอุ่มประโคน
 
1. นางสาวเกลียวพันธุ์  จั่นเจริญ
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประโคนชัยพิทยาคม 1. นางสาวฐิตาพร  ฉ่ำรัศมี
 
1. นางสาวเกลียวพันธุ์  จั่นเจริญ
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 90.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนห้วยราชพิทยาคม 1. นางสาวปภาวี  กิริรัมย์
2. นางสาวยอแสง  เสมารัมย์
3. นางสาวสุพัตรา  กวางรัมย์
 
1. นางชลารัตน์  แต้มโคกสูง
2. นายวุฒิพงษ์  ชุมพลวงศ์