หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
::sp-act

ผลการแข่งขัน
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

 

010 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1.  511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 2.  513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3
3.  510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 4.  514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3
5.  512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 6.  515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3
7.  509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 8.  516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]