หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

[ ทั้งหมด   4 พ.ค. 2558   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 4 พ.ค. 2558

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 511 การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ชั้นล่างอาคารใหม่ 4 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
2 513 การแข่งขัน Cross word ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 3 ชั้น 3 4 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
3 510 การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร ชั้นล่างอาคารใหม่ 4 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
4 514 การแข่งขัน A Math ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 3 ชั้น 2 4 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
5 512 การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารอเนกประสงค์ 4 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
6 515 การแข่งขันคำคม ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 3 ชั้น 4 4 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
7 509 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลสกลนคร อาคารใหม่ ชั้น 2 4 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป
8 516 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล อาคาร 1 ชั้น 2 4 พ.ค. 2558
ลำดับที่ 1 - 61
09.00 เป็นต้นไป

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]