หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) เต็นท์กลางสนาม 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) เต็นท์กลางสนาม 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เต็นท์หน้าอาคาร 2 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เต้นท์หน้าอาคาร 2 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร 13 ชั้น ล่าง 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร 13 ชั้น ล่าง 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
7 018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร หลังอาคาร 2,ชั้นล่างอาคารใหม่ 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 21

12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 22 - 41

13 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 42 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
8 019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร โรงยิมพลศึกษา 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 21

12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 22 - 41

13 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 42 - 61
09.00 เป็นต้นไป
-
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคารหอประชุมใหญ่ ชั้น ล่าง 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00
-
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคารหอประชุมใหญ่ ชั้น ล่าง 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-11.00
-
11 026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคารหอประชุม 2 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
12 027 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคารหอประชุม 2 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
13 734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) เต็นท์หน้าอาคาร 1 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
14 034 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) เต็นท์หน้าอาคาร 1 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) อเนกประสงค์ 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 โรงเรียนเมืองสกลนคร (ธาตุนารายณ์เจงเวง) อเนกประสงค์ 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร 13 ชั้น ล่าง 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร อาคาร 13 ชั้น ล่าง 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]