หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 262 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย อาคารร่มเย็น ห้อง สังคม 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
2 263 การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย อาคารร่มใจ ห้อง ป.4-6 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
3 265 การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย อาคารร่มโพธิ์ ห้อง ม.1-3 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย อาคารร่มเย็น ห้อง สังคม 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย อาคารร่มใจ ห้อง ป.4-6 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย อาคารร่มโพธิ์ ห้อง ม.1-3 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม อาคาร 1 ห้อง ป.5/3,ป.5/2,ป.4/1 13 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 เขตที่ 1-20 ป.5/3,เขตที่ 21-40 ป.5/2,เขตที่ 41-61 ป.4/1
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม อาคาร2 ห้อง ป.5/1,ป.6/1,ป.6/2 13 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 เขตที่ 1-20 ป.5/1,เขตที่ 21-40 ป.6/1,เขตที่ 41-61 ป.6/2
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม อาคารอนุบาล ห้อง อบ.1/1,อบ.1/2,อบ.1/3 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 เขตที่ 1-20 อบ.1/1,เขตที่ 21-40 อบ.1/2,เขตที่ 41-61 อบ.1/3
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม อาคาร 2 ห้อง ป.5/1,ป.6/1,ป.6/2 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 เขตที่ 1-20 ป.5/1,เขตที่ 21-40 ป.6/1,เขตที่ 41-61 ป.6/2
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม อาคารหอประชุม ห้อง อาคารหอประชุม 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม อาคาร 1 ห้อง ป.1/1,ป.1/2,ป.1/3 13 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 เขตที่ 1-20 ป.1/1,เขตที่ 21-40 ป.1/2,เขตที่ 41-61 ป.1/3
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม อาคารอนุบาล ห้อง อบ.1/1,อบ.1/2,อบ.1/3 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 เขตที่ 1-20 อบ.1/1,เขตที่ 21-40 อบ.1/2,เขตที่ 41-61 อบ.1/3
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม อาคาร2 ห้อง ป.5/1,ป.6/1,ป.6/2 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00 เขตที่ 1-20 ป.5/1,เขตที่ 21-40 ป.6/1,เขตที่ 41-61 ป.6/2
15 313 ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม อาคารหอประชุม ห้อง อาคารหอประชุม 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 61
09.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]