หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต2,สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต3
ระหว่าง วันที่11-13 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2557

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 อาคารจตุทิพย์ตึก 4 ชั้น ห้อง ใต้ถุนอาคารโซน A 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
-
2 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล เวทีชั่วคราว ห้อง เวที 2,เวที 3 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
-
3 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 อาคารจตุทิพย์ตึก 4 ชั้น ห้อง ใต้ถุนอาคารโซน ฺB 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
-
4 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล โรงอาหาร,โรงอาหารพื้นเมือง ห้อง เวที 3 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00 เขตที่ 1-30 โรงอาหาร,เขตที่ 31-61 โรงอาหารพื้นเมือง
5 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 ลานเอนกประสงค์ A ห้อง ลานเอนกประสงค์ A 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
-
6 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล อาคารเอนกประสงค์ ห้อง เวที 1 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
-
7 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ฝ่ายประถมศึกษา ห้อง โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ฝ่ายประถมศึกษา 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
-
8 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล เวทีชั่วคราว ห้อง เวที 4 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่126 ร.ร.บ้านง่อนฯฝ่ายมัธยมศึกษา,ลานเอนกประสงค์ B ห้อง ร.ร.บ้านง่อนฯฝ่ายมัธยมศึกษา,ลานเอนกประสงค์ B 12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

13 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00 เขตที่ 1-30 ร.ร.บ้านง่อนฯ ฝ่ายมัธยมศึกษา,เขตที่ 31-61 ลานเอนกประสงค์ B
10 404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล อาคารสำนักงาน ห้อง เวที 5 11 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 1 - 30

12 ธ.ค. 2557
ลำดับที่ 31 - 61
09.00-16.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]