หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน
ลำดับ หมวดหมู่ กิจกรรม
1 ภาษาไทย 12
2 คณิตศาสตร์ 12
3 วิทยาศาสตร์ 15
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 18
5 สุขศึกษา และพลศึกษา 4
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ 15
7 ศิลปะ-ดนตรี 45
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ 10
9 ภาษาต่างประเทศ 16
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 18
11 กิจกรรมท้องถิ่น 10
12 คอมพิวเตอร์ 12
13 หุ่นยนต์ 4
14 การงานอาชีพ 18
15 ปฐมวัย 4
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย 15
17 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ 2
18 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 3
19 เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา 0
20 เรียนร่วม - ศิลปะ 21
21 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี 15

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]