ประกาศการแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกประเภท

ประกาศแจ้งให้ตัวแทนผู้เข้าแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ทุกประเภท 

ให้นำโต๊ะตั้งโครงงานมาเองในการแข่งขัน yes

วันจันทร์ ที่ 01 ธันวาคม 2557 เวลา 22:13 น.