การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 64  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ระหว่่างวันที่  11 - 13  ธันวาคม  2557  ที่จังหวัดสกลนคร

 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1, 2, 3, สพม.23 และศูนย์การศึกษาพิเศษ

แจ้งข่าว รายการ ปฐมวัย  แข่งขัน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  กิจกรรม "การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน" แจ้งให้ทุกเขตพื้นที่การศึกษา
ที่เป็นตัวแทน การแข่งขัน ขอให้นำโต๊ะญี่ปุ่นขนาด 16 นิ้ว x 24 นิ้ว มาเอง ในวันแข่งขันที่ 13 ธันวาคม 2557  

วันเสาร์ ที่ 27 กันยายน 2557 เวลา 22:05 น.