ลำดับที่การแข่งขัน สพป.และ สพม.

ลำดับที่การแข่งขัน สพป.และ สพม.

รายละเอียดการแข่งขันสวดมนต์แปล บาลีไทย และ บาลีอังกฤษ 

วันอาทิตย์ ที่ 05 ตุลาคม 2557 เวลา 22:05 น.