ปฎิทินการดำเนินงาน

  .: ปฎิทินการดำเนินการจัดการแข่งขัน :. 

   ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
          ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  จังหวัดสกลนคร  


โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค
        ให้แล้วเสร็จภายในวันที่
15 พฤศจิกายน 2557

 

 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 16 - 19 พฤศจิกายน 2557
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 20 - 26 พฤศจิกายน 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่  27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสกลนคร วันที่ 8 - 13 ธันวาคม 2557
 ระดับภาคตรวจสอบข้อมูลโอนข้อมูลเข้าระดับชาติวันที่ 20 - 31  ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9  มกราคม  2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17  มกราคม  2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่  9  กุมภาพันธ์  2558  เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 

วันพฤหัสบดี ที่ 16 ตุลาคม 2557 เวลา 22:23 น.