หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ลำดับ ID No. กิจกรรม จำนวนทีม
1 004 1.230 การแข่งขันเขียนตามคำบอก ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
2 006 1.320 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
3 007 1.330 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.4-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
4 008 1.340 การแข่งขันเขียนเรียงความ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
5 010 1.400 การแข่งขันจินตลีลาเพลงภาษามือ (เพลงอิสระ) ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ไม่กำหนดช่วงชั้น ทีม 7 คน/ครู 3 คน 5
6 011 1.510 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
7 012 1.520 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 7
8 014 1.540 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
9 016 1.560 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
10 017 1.570 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
11 018 1.580 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
12 019 1.590 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.4-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
13 170 1.591 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
14 172 1.593 การประกวดคัดลายมือ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
15 022 1.630 การแข่งขันเขียนเรื่องจากภาพ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
16 023 1.710 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
17 024 1.720 การแข่งขันเล่าเรื่องด้วยภาษามือ ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
18 025 1.810 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
19 026 1.820 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
20 028 1.840 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 4
21 029 1.850 การแข่งขันอ่านออกเสียง ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 6
22 030 1.910 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
23 031 1.920 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
24 173 1.931 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
25 175 1.933 การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
26 033 1.940 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
27 037 1.943 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางร่างกาย ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
28 179 1.944 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
29 181 1.946 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
30 160 1.951 การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
31 162 1.953 การแข่งขันอ่านเบรลล์ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1
32 164 1.961 การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 2
33 166 1.963 การแข่งขันอ่านจับใจความ ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 0
34 167 1.971 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 3
35 169 1.973 การแข่งขันเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.6 เดี่ยว/ครู 1 คน 1

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]