ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 นครราชสีมาปัญญานุกูล 44 5 2 2 51
2 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 38 6 1 3 45
3 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 34 0 0 0 34
4 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น 32 2 0 0 34
5 อุบลปัญญานุกูล 31 0 0 0 31
6 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 29 1 0 1 30
7 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 28 4 1 1 33
8 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 24 5 1 1 30
9 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 23 3 0 1 26
10 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 20 4 0 2 24
11 การศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด 17 0 0 0 17
12 การศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น 14 0 0 0 14
13 การศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา 6 1 0 0 7
รวม 340 31 5 11 387