ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศรีสังวาลย์ขอนแก่น 32 1 1 34 32 2 0 0 34
2 นครราชสีมาปัญญานุกูล 14 11 9 34 44 5 2 2 51
3 อุบลปัญญานุกูล 13 5 11 29 31 0 0 0 31
4 โสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี 12 4 10 26 34 0 0 0 34
5 การศึกษาคนตาบอด ขอนแก่น 11 3 0 14 14 0 0 0 14
6 การศึกษาคนตาบอด ร้อยเอ็ด 9 4 4 17 17 0 0 0 17
7 โสตศึกษาจังหวัดขอนแก่น 7 9 0 16 29 1 0 1 30
8 กาฬสินธุ์ปัญญานุกูล 5 13 3 21 24 5 1 1 30
9 โสตศึกษาจังหวัดมุกดาหาร 5 8 6 19 28 4 1 1 33
10 โสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์ 5 3 5 13 23 3 0 1 26
11 โสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด 3 5 8 16 20 4 0 2 24
12 โสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ 2 9 8 19 38 6 1 3 45
13 การศึกษาคนตาบอด นครราชสีมา 2 3 1 6 6 1 0 0 7
รวม 120 78 66 264 340 31 5 11 376