ข่าวประชาสัมพันธ์

 

เว็บไซต์ระดับภาคที่ใช้แข่งขันซูโดกุ คำคม ครอสเวิร์ดและเอแม็ท

1.ตรวจสอบชื่อนักเรียน ครู ที่เป็นตัวแทนเขต ถ้าไม่ครบติดต่อ ผู้ดูแลระบบเว็บของแต่ละภาค(ด้านล่าง)
2.เขตพื้นที่ ที่แข่งขันหลังวันที่ 30 เมษายน นี้ แข่งเสร็จบันทึกคะแนนให้แล้วเสร็จ แล้วแจ้งผู้ดูแลระบบเว็บของแต่ละภาค เพื่อนำข้อมูลเข้าระบบ
3.ติดตามการแนวทางการแข่งขันได้ที่เว็บภาค จากข้างล่างนี้
ภาคเหนือ
สพป. http://www.north64.sillapa.net/sp-act/
สพม. http://www.north64.sillapa.net/sm-act/
ภาคกลางและภาคตะวันออก

สพป. http://www.central64.sillapa.net/sp-act/
สพม. http://www.central64.sillapa.net/sm-act/

ภาคอีสาน
สพป. http://www.esan64.sillapa.net/sp-act/
สพม. http://www.esan64.sillapa.net/sm-act/

ภาคใต้
สพป. http://www.southl64.sillapa.net/sp-act/
สพม. http://www.south64.sillapa.net/sm-act
—————————————————————————————————————–

ผู้ดูแลระบบเว็บของแต่ละภาค สามารถประสานงานได้ดังนี้
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557

เหนือ                               นายอำนาจ  แก้วแดง ครู คศ.2 โรงเรียนสูงเม่นชนูปถัมภ์ สพม.37
โทร 085-7060957 email : kruamnart.ict@hotmail.com web : http://north64.sillapa.net/

ตะวันออกเฉียงเหนือ     นายอารักษ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร ศึกษานิเทศก์ สพป.สกลนคร เขต 2
โทร 081-2613558 email : arrak.pro@gmail.com  web : http://esan63.sillapa.net/

กลาง-ตะวันออก           นายสุขสันต์  ตวงโชคดี       เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ สพป.นนทบุรี เขต 1
โทร 087-6699939 email : suksun3954@gmail.com  web :  http://central64.sillapa.net/

ใต้                                  นายภาสกร  ทองเม็ด นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สพม.13 (ตรัง-กระบี่)
โทร 089-1485562     email : passakorn_jacky@hotmail.com web :  http://south64.sillapa.net/

 
 

ในการจักการแข่งขัน ซูโดกุ คำคม เอแม็ท ครอสเวิร์ด ทาง สพฐ.เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวที่เลือนออกไปนั้นมีประโยชน์กับนักเรียน เห็นควรให้ระดับเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแข่งขันให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 10 เมษายนนี้ (คลิกหนังสือ) โดยเขตพื้นที่ให้ใช้ระบบการลงทะเบียนและการรายงานผลจากโปรแกรมเดิม ซึ่งจะมีรายชื่อนักเรียนที่เข้าแข่งขันอยู่แล้ว และบันทึกคะแนน ส่งผลการแข่งขันในระบบ ให้ระดับภาคดำเนินการแข่งขันต่อไป

 
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จังหวัดสกลนคร

 
 

**การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน**

*แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน*

   1.ให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลการแข่งขัน ชื่อ สกุล นักเรียน ครู และอื่นๆให้เรียบร้อย เพื่อผลประโยชน์ของทางโรงเรียนเอง และปฏิบัติตามกำหนดการที่แจ้ง
   
2.ให้ผู้เข้าแข่งขันในระดับภาค เพิ่มรูปในบัตรประจำตัว ให้เรียบร้อยก่อนพิมพ์บัตรประจำตัว
   
3.ในการแข่งขันระดับภาค กรรมการจะตรวจสอบรูปในบัตรประจำตัวก่อนทำการแข่งขัน

 
 ในการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้โรงเรียนเข้าดำเนินการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ในระบบโดยใช้รหัสของโรงเรียนท่านเอง
ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือไม่  ถ้ามีให้ทางโรงเรียนแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ที่ตนเองสังกัดทำหนังสือแจ้งรายการกิจกรรมนั้นๆ  ส่งถึง  สพป. สกลนคร เขต 1(ระดับประถมศึกษา) / สพม.23(ระดับมัธยมศึกษา)  โดยด่วน  เพื่อจะได้ประสานดำเนินการต่อไป ก่อนวันที่  26 พ.ย. 2557

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว 
   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.
  ข้อที่  26 (หน้าที่ 4) 

ดูหลักเกณฑ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว
ดาวน์โหลดเอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ระดับประถมศึกษา / ระดับมัธยมศึกษา

แจ้งการเปลี่ยนตัวนักเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และท่านต้องแนบไฟล์  โดยหนังสือส่งออกจากโรงเรียน  ลงนามโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน ระดับประถมส่งถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ระดับมัธยมส่งถึง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 23  โดยยื่นเรื่องได้ตั้งแต่ 20-26 พ.ย. 2557 (แนบไฟล์ )<

 
 
-:: แนวทางการโอนข้อมูล สู่ระดับภาค ::-
 

***** โปรดตรวจสอบ รายชื่อนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน ในแต่ละกิจกรรมให้เรียบร้อย(ตรวจสอบให้ดีนะครับ)
ไปที่ admin >
1.ประกาศตัวแทนแข่งต่อ>
2.แจ้งการโอนข้อมูลเข้าระดับภาค >
3.แจ้งการโอนข้อมูลเข้าระดับภาคคลิกที่นี่
4.หลังจากแจ้งโอนแล้ว ให้ท่านโทรประสานมายัง
GOD (นายอารักษ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โทร 0812613558 )  เพื่อแจ้งว่าในกิจกรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 ตัวแทนของเขตท่านเป็นตัวแทนการประกวดสวดมนต์แปลไทยหรือสวดมนต์แปลอังกฤษ (เฉพาะ สพป.)

เขตไหนแข่งเสร็จก็แจ้งโอนได้เลยนะครับ ระบบจะแจ้งสถานะพร้อมโอน ซึ่งทาง GOD (นายอารักษ์  พรหมสาขา ณ สกลนคร โทร 0812613558 ) ระดับภาคโอนชื่อจากเขตของทางท่าน เว็บระดับภาค ถ้าโอนเมือไหร่ รายชื่อจะแก้ไขไม่ได้ จะต้องทำตามระเบียบของแก้ไข เปลี่ยนตัวของระดับภาค

*****ประกาศตัวแทนแข่งต่อ สำหรับ สพม.ที่แข่งรวมหลายกลุ่มหรือ สพป. ที่ไม่แสดงรายชื่อโรงเรียนที่เป็นตัวแทน
ไปที่ admin >
1.ประกาศตัวแทนแข่งต่อ>
2.[[[Reset ตัวแทนใหม่ โดยเอาชนะเลิศเป็นตัวแทน]]]

 

 หมายเหตุ : ประชาสัมพันธ์แจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต  ให้ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขรายชื่อนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนให้เรียบร้อย  ก่อนทำการโอนข้อมูลเข้าสู่ระดับภาค

 
 

-:: ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน::-
-::ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. ::-

 เอกสารปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ครั้งที่ 64  ปีการศึกษา 2557  จังหวัดสกลนคร คลิกที่นี่

 โอนข้อมูลรายชื่อตัวแทนเขตพื้นที่เข้าแข่งขันระดับภาค 
ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2557

 

 ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2557
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับภาค วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2557
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับภาค วันที่  27 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2557
 การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสกลนคร วันที่ 8-13 ธันวาคม 2557
 ระดับภาคตรวจสอบข้อมูลโอนข้อมูลเข้าระดับชาติวันที่ 20- 31ธันวาคม 2557
 ร.ร. ตรวจสอบรายชื่อนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 4 - 9 มกราคม 2558
 แก้ไขเปลี่ยนตัวนักเรียน ครู ระดับชาติ วันที่ 10 - 17 มกราคม 2558
 พิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขันระดับชาติ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 เป็นต้นไป
 การแข่งขันระดับชาติ ณ เมืองทองธานี วันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2558

 
 

 
 

-:: เกณฑ์การแข่งขัน ::-

 เนื่องด้วยมีประกาศสพฐ. เรื่องการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 ฉบับใหม่ ทางสำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน(สกก.) ได้ปรับปรุงเกณฑ์ของทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ให้สอดคล้องประกาศใหม่ ดังกล่าวดังนี้

1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 27 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ] ….. เพิ่มรายละเอียดเกณฑ์สวดมนต์แปล…..
Download เสียงสวดมนต์ภาษาบาลีจากตัวอย่าง  -  เสียงของพระภิกษุชาวอังกฤษ        -  เสียงของพระภิกษุชาวไทย
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 19 กรกฎาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 18 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ …….เพิ่มภาคผนวค โน๊ตเพลงดนตรีไทย………..
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 6 สิงหาคม 2557 [คลิกที่นี่ ]  …. แก้ไขแอโรบิก….
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วันที่ 18 สิงหาคม 2557  [คลิกที่นี่ ] …แก้เกณฑ์การแข่งขัน Impromptu Speech…
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 19 กรก

 
 

.: รายชื่อที่ปรึกษา การใช้โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล สพป.  :.
 

ที่ ชื่อ - สกุล เบอร์โทร
1 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม 0878653699
2 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 0812613558
3 นายทวีเดช  แสนชนม์ 0879548788


.: รายชื่อที่ปรึกษา การใช้โปรแกรมลงทะเบียนและรายงานผล สพม.  :.
 

ที่ ชื่อ - สกุล เบอร์โทร
1 นางอุษณีษ์ ราชพิลา 0884924099
2 นายชัยมงคล  ขำคม 0817082657
 
 

-:: ลำดับที่การแข่งขัน สพม. และ สพป. ::-

ลำดับที่การแข่งขัน สพป.และ สพม.

 
 

-::  การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ  ::- 

ดำเนินการดังนี้
1.การสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน ให้สมัครมาในระบบโปรแกมศิลปหัตถกรรมนักเรียน 
   ระดับเขตพื้นที่ เหมือนกิจกรรมอื่นๆ แต่ไม่มีการแข่งขันในระดับเขตพื้นที่
2.รายชื่อผู้แข่งขันได้จากการสมัครในระดับเขตพื้นที่ ทุกเขต
3.จะประกาศรายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันในวันที่ 4  มกราคม 2558  
   เป็นต้นไปในเว็บศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ
4.นักเรียนมารายงานตัวและเข้าแข่งขัน ตามวันเวลาที่กำหนด  ณ เมืองทองธานี 
   (จะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

 

 

เว็บไซต์ระดับเขตพื้นที่การศึกษา

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา (สพป.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 นางสาวณฐพร ผกานนท์ 0843934047 โอนแล้ว
2. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 นายภัทรพิชญ์ เกตุคำ 0872372840 โอนแล้ว
3. สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 นายประชัยสิทธิ์ โคตรพัฒน์ 0988982310 โอนแล้ว
4. สพป. ขอนแก่น เขต 1 นายวราวุธ ปัทถาพงษ์ 0810547070 โอนแล้ว
5. สพป. ขอนแก่น เขต 2 กิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์ 0935053357 โอนแล้ว
6. สพป. ขอนแก่น เขต 3 นายธนัญชัย เดชพลกรัง 0892858998 โอนแล้ว
7. สพป. ขอนแก่น เขต 4 นายสุเทพ สุขสวาง 0858506588 โอนแล้ว
8. สพป. ขอนแก่น เขต 5 นายสมชาย โพธิ์ศรี 0910659085 โอนแล้ว
9. สพป. ชัยภูมิ เขต 1 นางสาวสาวิกา จักรบุตร 0818764116 โอนแล้ว
10. สพป. ชัยภูมิ เขต 2 นางเต็มสิริ อินทรชื่น 0883541651 โอนแล้ว
11. สพป. ชัยภูมิ เขต 3 นางสาวบุญยกร ประกอบวรการ 0864697984 โอนแล้ว
12. สพป. นครพนม เขต 1 นายเฉลิม จักรชุม 0828488922 โอนแล้ว
13. สพป. นครพนม เขต 2 นายสายันต์ โชติวังโส 0854598945 โอนแล้ว
14. สพป. นครราชสีมา เขต 1 Jongkol Polprasart 0942604443 โอนแล้ว
15. สพป. นครราชสีมา เขต 2 นายอณัฏฐกรณ์ ยนต์สันเทียะ 0872449898 โอนแล้ว
16. สพป. นครราชสีมา เขต 3 นายบัณฑิต ปันเต 081-9978467 โอนแล้ว
17. สพป. นครราชสีมา เขต 4 นายสุรเชตุ สมบัติสิน 0819762335 โอนแล้ว
18. สพป. นครราชสีมา เขต 5 นายองอาจ วิชัยสุชาติ 0817903288 โอนแล้ว
19. สพป. นครราชสีมา เขต 6 นางสาวประทุมวัน ดอมไธสง 081-5791506 โอนแล้ว
20. สพป. นครราชสีมา เขต 7 นันทินานันทน์ 0935526363 โอนแล้ว
21. สพป. บึงกาฬ เขต 1 นายเสนอ รัมพณีนิล 08 0461 9453 โอนแล้ว
22. สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 นางมัญชุสา สุขิตวงศ์ 0817602398 โอนแล้ว
23. สพป. บุรีรัมย์ เขต 2 นายอนันตกรณ์ สอนศิลป์พงศ์ 0990768631 โอนแล้ว
24. สพป. บุรีรัมย์ เขต 3 นางสาวศศิธร ม่านทอง 0868761273 โอนแล้ว
25. สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 นางเรณู เลื่อยไธสง 0812827477 โอนแล้ว
26. สพป. มหาสารคาม เขต 1 นายกันตธี เนื่องศรี 0896360640 โอนแล้ว
27. สพป. มหาสารคาม เขต 2 นางดรณี ปะสังติโย 0812527266 โอนแล้ว
28. สพป. มหาสารคาม เขต 3 นายจเด็จ ทัศวงษา 0823111843 โอนแล้ว
29. สพป. มุกดาหาร เขต 1 นายอุดมทรัพย์ สายสา 0871595284 โอนแล้ว
30. สพป. ยโสธร เขต 1 นายศาตรา แสงชาติ 0852226933 โอนแล้ว
31. สพป. ยโสธร เขต 2 นางสาวกรรณิการ์ บุญเกลี้ยง 092-0961028 โอนแล้ว
32. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 นางสาวอรจิต อุดมฤทธิ์ 0933276324 โอนแล้ว
33. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 2 นางสาวสุกัญญา ศรีนนท์ 0862382477 โอนแล้ว
34. สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 นายขจรศักดิ์ หลักแก้ว 0834512133 โอนแล้ว
35. สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา 0819970726 โอนแล้ว
36. สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 ว่าที่ร้อยตรีชาตรี ไชยโยธา 0885819591 โอนแล้ว
37. สพป. ศรีสะเกษ เขต 3 นางสาวเกษศิรินทร์ แพงวิเศษ 0819765843 โอนแล้ว
38. สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 นายพุทธวัฒน์ ประจันทร์ 0804692136 โอนแล้ว
39. สพป. สกลนคร เขต 1 นายวัชรพงษ์ ภูยางสิม 0878653699 โอนแล้ว
40. สพป. สกลนคร เขต 2 นายอารักษ์ พรหมสาขา ณ สกลนคร 0812613558 โอนแล้ว
41. สพป. สกลนคร เขต 3 นายธเนศ ศรีท้าว 0811176115 โอนแล้ว
42. สพป. สุรินทร์ เขต 1 นายชำนาญ ภคะวา 0897758648 โอนแล้ว
43. สพป. สุรินทร์ เขต 1 ยัง
44. สพป. สุรินทร์ เขต 2 นายวัชรินทร์ นุตโร 094-0958772 โอนแล้ว
45. สพป. สุรินทร์ เขต 3 นายยุทธนา แม่นผล 0810627401 โอนแล้ว
46. สพป. หนองคาย เขต 1 เสนาะจิต สิริเลิศธีรกุล 0819751977 โอนแล้ว
47. สพป. หนองคาย เขต 2 นายจักรพัฒน์ สมบูรณ์ 0879061032 โอนแล้ว
48. สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 นายคำตา อ้วนสาเล 0819770198 โอนแล้ว
49. สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 นางนิรมล บุญเย็น 0817397916 โอนแล้ว
50. สพป. อำนาจเจริญ เขต 1 นางธนพร วรวงศ์ 087-9188373 โอนแล้ว
51. สพป. อุดรธานี เขต 1 นางรมย์ชลี ปาระแก้ว 0919568591 โอนแล้ว
52. สพป. อุดรธานี เขต 2 นางสุนีย์ อุุทุมทอง 0810316606 โอนแล้ว
53. สพป. อุดรธานี เขต 3 นางสาวศิริญญา นรินทร์ 0833407788 โอนแล้ว
54. สพป. อุดรธานี เขต 4 นายบุญโรม ปัญญากุล 0828599404 โอนแล้ว
55. สพป. อุบลราชธานี เขต 1 อดุลย์ศักดิ์ ศรีวิชัย 0815482369 โอนแล้ว
56. สพป. อุบลราชธานี เขต 2 นางสาวเขมณัฏฐ์ ธรณี 085-6360191 โอนแล้ว
57. สพป. อุบลราชธานี เขต 3 ธวัชชัย นวลศรี 0821499374 โอนแล้ว
58. สพป. อุบลราชธานี เขต 4 นางวาสนา วรบุตร 0929108619 โอนแล้ว
59. สพป. อุบลราชธานี เขต 5 นางละม้าย จันทร์เขียว โอนแล้ว
60. สพป. เลย เขต 1 นายมงคล คณะศิริวงศ์ 0847939477 โอนแล้ว
61. สพป. เลย เขต 2 นางสาวนิรัชรา จันทิหล้า 0929911956 โอนแล้ว
62. สพป. เลย เขต 3 นางเพชรี ชัยมูล 0819657257 โอนแล้ว

เว็บไซต์การแข่งขันในระดับเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์ โอนข้อมูล
1. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 นายองอาจ เกตะวันดี 0810538088 โอนแล้ว
2. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 นายนักรบ กองมณี 0807653868 โอนแล้ว
3. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 3 ดาวใจ ทำทิพย์ 0896057528 โอนแล้ว
4. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 4 นางวิลาวัณย์ พรหมโส 0819546579 โอนแล้ว
5. สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 5 นางธิดารัตน์ พร้อมพรั่ง 0845127604 โอนแล้ว
6. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 นายอนุชา กัณหะบุตร 0872182249 โอนแล้ว
7. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 นายสุขุม ธีระสาร 0862345033 โอนแล้ว
8. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 นายทวีศักดิ์ สารีโท 0806064765 โอนแล้ว
9. สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 นายดุสิต บุตรศรี 0856462439 โอนแล้ว
10. สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 1 นายสัญญา ลิธรรมมา 0833354455 โอนแล้ว
11. สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 2 นางศิริพร ตริยาวธัญญู 0866344567 โอนแล้ว
12. สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 3 นายบุญถม ปุระพรม 0811849960 โอนแล้ว
13. สพม. เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร กลุ่ม 1-2 นายชัยกัมพล มะโนชาติ 0857668366 โอนแล้ว
14. สพม. เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร กลุ่ม 3 admin 0868554371 โอนแล้ว
15. สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 นางอุษณีษ์ ราชพิลา 0884924099 โอนแล้ว
16. สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 นายธนัตถ์พงศ์ จันทิมา 0850079688 โอนแล้ว
17. สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 3 สพม สกลนคร กลุ่ม 3 0895693794 โอนแล้ว
18. สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1-3 นางภัสชรีย์ ผกานนท์ 0818712301 โอนแล้ว
19. สพม. เขต 25 ขอนแก่น นายพัฒนพงศ์ ศรีวะรมย์ 0817177366 โอนแล้ว
20. สพม. เขต 26 มหาสารคาม นายธนัฐ มาตชรา 093 383 7978 โอนแล้ว
21. สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 1 นายไวยวิทย์ มูลทรัพย์ 0821072895 โอนแล้ว
22. สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 2 โอนแล้ว
23. สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 นางสาวกฤติยา พลหาญ 084-9533738 โอนแล้ว
24. สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 5-6 วิมลวรรณ เปี่ยมจาด 0851023109 โอนแล้ว
25. สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1-4 วิมลวรรณ เปี่ยมจาด 0851023109 โอนแล้ว
26. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 นายวีระวัฒน์ ผกานนท์ 0862603777 โอนแล้ว
27. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 2 นายกิตติชัย อรจุล 0867207540 โอนแล้ว
28. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 3 นายเฉลิมพล เถาว์โท 0819676066 โอนแล้ว
29. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 4 นางสาวสุพัตรา จันทรักษ์ 0837271373 โอนแล้ว
30. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 5 นายยุทธพงษ์ แก้วพล 0833752708 โอนแล้ว
31. สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 6 นายธานินทร์ ธานี 0848330454 โอนแล้ว
32. สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ 0819761834 โอนแล้ว
33. สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ 0819761834 โอนแล้ว
34. สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 ศน.ถาวร จิวาลักษณ์ 0819761834 โอนแล้ว
35. สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 นายธัญพิสิษฐ์ อ่อนศรี 088-5842652 โอนแล้ว
36. สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 นิธิรัตน์ อุทัยพร 09-5605-7251 โอนแล้ว
37. สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 นิธิรัตน์ อุทัยพร 09-5605-7251 โอนแล้ว
38. สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 นิธิรัตน์ อุทัยพร 09-5605-7251 โอนแล้ว
39. สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 นิธิรัตน์ อุทัยพร 09-5605-7251 โอนแล้ว
40. สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 นิธิรัตน์ อุทัยพร 09-5605-7251 โอนแล้ว
41. สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 นิธิรัตน์ อุทัยพร 09-5605-7251 โอนแล้ว
42. สพม. เขต 32 บุรีรัมย์ นางพิชฌาน์ ศรีตะวัน 0878692536 โอนแล้ว
43. สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 นายวัชรา สามาลย์ 0885727955 โอนแล้ว
44. สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 2 นายวัชรา สามาลย์ 0885727955 โอนแล้ว
45. สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 3 นายวัชรา สามาลย์ 0885727955 โอนแล้ว
เว็บไซต์การแข่งขันการศึกษาพิเศษ (เฉพาะทาง)
ที่ คลิกเพื่อเปิดเว็บ ผู้ประสานงาน โทรศัพท์
1. การศึกษาพิเศษ เฉพาะทาง
กำหนดการแข่งขัน จากผู้ดูแลระบบ
ที่ เขตพื้นที่ วันที่แข่งขัน
1 สพม. เขต 28 ศรีสะเกษ กลุ่ม 1-4 10-12 กันยายน 2014
2 สพม. เขต 28 ยโสธร กลุ่ม 5-6 10-12 กันยายน 2014
3 สพป. ศรีสะเกษ เขต 2 19 กันยายน - 30 ตุลาคม 2014
4 สพป. อุดรธานี เขต 1 27-29 กันยายน 2014
5 สพม. เขต 26 มหาสารคาม 5-7 ตุลาคม 2014
6 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 2 7-9 ตุลาคม 2014
7 สพป. สุรินทร์ เขต 2 8-11 ตุลาคม 2014
8 สพม. เขต 27 ร้อยเอ็ด กลุ่ม 3 17-18 กันยายน 2556
9 สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 1 6-8 ตุลาคม 2556
10 สพป. มหาสารคาม เขต 3 10 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2557
11 สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 3 16-18 สิงหาคม 2557
12 สพม. เขต 33 สุรินทร์ กลุ่ม 1 18-19 สิงหาคม 2557
13 สพป. นครพนม เขต 1 22-25 สิงหาคม 2557
14 สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 1 6-7 กันยายน 2557
15 สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 3 6-7 กันยายน 2557
16 สพป. เลย เขต 1 7-9 กันยายน 2557
17 สพป. ขอนแก่น เขต 2 8-10 กันยายน 2557
18 สพป. อุบลราชธานี เขต 3 10 กันยายน - 10 ตุลาคม 2557
19 สพม. เขต 22 นครพนม-มุกดาหาร กลุ่ม 3 11-12 กันยายน 2557
20 สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 5 15-16 กันยายน 2557
21 สพป. อุบลราชธานี เขต 2 15-30 กันยายน 2557
22 สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 2 15-16 กันยายน 2557
23 สพป. ยโสธร เขต 2 15-18 กันยายน 2557
24 สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 1 17-18 กันยายน 2557
25 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 2 18-20 กันยายน 2557
26 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 1 18-20 กันยายน 2557
27 สพป. สกลนคร เขต 3 18-20 กันยายน 2557
28 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 4 18-20 กันยายน 2557
29 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 3 18-20 กันยายน 2557
30 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 5 18-20 กันยายน 2557
31 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 6 18-20 กันยายน 2557
32 สพม. เขต 31 นครราชสีมา กลุ่ม 7 18-20 กันยายน 2557
33 สพม. เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู กลุ่ม 4 18-19 กันยายน 2557
34 สพป. นครราชสีมา เขต 1 26-27 กันยายน 2557
35 สพป. สกลนคร เขต 1 26-27 กันยายน 2557
36 สพป. ชัยภูมิ เขต 1 28-29 กันยายน 2557
37 สพป. เลย เขต 2 1-8 ตุลาคม 2557
38 สพป. ศรีสะเกษ เขต 1 1-20 ตุลาคม 2557
39 สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 1 3-5 ตุลาคม 2557
40 สพป. อุดรธานี เขต 2 4-5 ตุลาคม 2557
41 สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 4 6-8 ตุลาคม 2557
42 สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 3 6-8 ตุลาคม 2557
43 สพม. เขต 20 อุดรธานี กลุ่ม 2 6-7 ตุลาคม 2557
44 สพป. หนองคาย เขต 1 6-8 ตุลาคม 2557
45 สพป. นครราชสีมา เขต 7 6-7 ตุลาคม 2557
46 สพป. หนองบัวลำภู เขต 2 7-9 ตุลาคม 2557
47 สพป. นครราชสีมา เขต 3 7-8 ตุลาคม 2557
48 สพม. เขต 23 สกลนคร กลุ่ม 2 7-9 ตุลาคม 2557
49 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 3 8-10 ตุลาคม 2557
50 สพป. นครราชสีมา เขต 2 8-10 ตุลาคม 2557
51 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 1 8-9 ตุลาคม 2557
52 สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 3 8-9 ตุลาคม 2557
53 สพป. มหาสารคาม เขต 2 8-10 ตุลาคม 2557
54 สพป. อุดรธานี เขต 3 9-11 ตุลาคม 2557
55 สพป. อุบลราชธานี เขต 4 9-10 ตุลาคม 2557
56 สพป. ขอนแก่น เขต 1 9-11 ตุลาคม 2557
57 สพป. ชัยภูมิ เขต 2 9-10 ตุลาคม 2557
58 สพป. ศรีสะเกษ เขต 4 9-11 ตุลาคม 2557
59 สพป. สกลนคร เขต 2 9-11 ตุลาคม 2557
60 สพป. บุรีรัมย์ เขต 1 11-12 ตุลาคม 2557
61 สพป. หนองบัวลำภู เขต 1 13-14 ตุลาคม 2557
62 สพป. ขอนแก่น เขต 4 13-15 ตุลาคม 2557
63 สพป. เลย เขต 3 13-16 ตุลาคม 2557
64 สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 2 20-22 ตุลาคม 2557
65 สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 3 20-22 ตุลาคม 2557
66 สพม. เขต 30 ชัยภูมิ กลุ่ม 1 20-22 ตุลาคม 2557
67 สพป. อุบลราชธานี เขต 1 21-25 ตุลาคม 2557
68 สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 2 29-31 ตุลาคม 2557
69 สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 1 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2557
70 สพม. เขต 21 หนองคาย-บึงกาฬ กลุ่ม 2 1-4 พฤศจิกายน 2557
71 สพป. นครพนม เขต 2 3-5 พฤศจิกายน 2557
72 สพม. เขต 29 อุบลราชธานี-อำนาจเจริญ กลุ่ม 4 6-7 พฤศจิกายน 2557
73 สพป. มุกดาหาร เขต 1 10-14 พฤศจิกายน 2557
74 สพป. กาฬสินธุ์ เขต 3 11 พฤศจิกายน - 11 ธันวาคม 2557
75 สพม. เขต 24 กาฬสินธุ์ กลุ่ม 1-3 17-19 พฤศจิกายน 2557
76 สพป. บุรีรัมย์ เขต 4 8-9 ธันวาคม 2557
77 สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 14-15 ธันวาคม 2557
78 สพป. อุบลราชธานี เขต 5 1-3 ตุลาคม 2558
 

 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนอย่างเป็นทางการ สามารถเข้าชมได้ที่ http://www.sillapa.net
วันอังคาร ที่ 01 กรกฎาคม 2557 เวลา 00:00 น.
 

 

ข่าวจากส่วนกลาง

ประกาศ การจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561
Download กติกาหุ่นยนต์ผสม และไฟล์สนามการแข่งขันหุ่นยนต์
การเตรียมการ การจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68
ประกาศเกณฑ์การแข่งขัน ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 ปีการศึกษา 2561
ตัวแบ่งคั่น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 และ68
แบบแสดงความคิดเห็นต่อการจัดงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
แผนผังห้องแข่งขัน โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร (แก้ไข)
 

เว็บไซต์

 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพป.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.)
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (การศึกษาพิเศษ.)
ระดับชาติ
ภาคเหนือ
ภาคกลางและภาคตะวันออก
ภาคใต้
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 25
เมื่อวาน 53
สัปดาห์นี้ 78
สัปดาห์ที่แล้ว 556
เดือนนี้ 1,271
เดือนที่แล้ว 2,909
ปีนี้ 19,100
ทั้งหมด 765,086