หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 30 (ชัยภูมิ) [กลุ่ม สพม.ชัยภูมิ 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 772 โรงเรียนซับใหญ่วิทยาคม 8 55 19
2 776 โรงเรียนบ้านท่าโป่ง 10 41 20
3 777 โรงเรียนบ้านหนองฉิม(สิงห์จันทร์บำรุง) 5 52 14
4 771 โรงเรียนจัตุรัสวิทยาคาร 36 139 63
5 773 โรงเรียนนายางกลักพิทยาคม 19 28 25
6 774 โรงเรียนบางอำพันธ์วิทยาคม 2 3 2
7 778 โรงเรียนละหานเจริญวิทยา 4 4 4
8 779 โรงเรียนหนองบัวบานวิทยา 9 15 15
9 780 โรงเรียนหนองบัวระเหววิทยาคาร 18 47 32
10 781 โรงเรียนห้วยแย้วิทยา 1 3 2
11 782 โรงเรียนเทพสถิตวิทยา 12 32 20
12 784 โรงเรียนเพชรพิทยาสรรค์ 6 12 8
13 785 โรงเรียนเริงรมย์วิทยาคม 2 5 4
14 775 โรงเรียนบำเหน็จณรงค์วิทยาคม 2 27 8
15 783 โรงเรียนเนินสง่าวิทยา 1 3 2
รวม 135 466 238
704

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]