เมนูหลัก

 
หน้าแรก
รายชื่อ น.ร. ครู แต่ละกิจกรรม
คณะกรรมการจัดการแข่งขัน
กรรมการตัดสินการแข่งขัน
พิมพ์บัตรกรรมการตัดสิน
พิมพ์เกียรติบัตรกรรมการตัดสิน
แสดงรายชื่อเป็นราย ร.ร.
พิมพ์บัตรประจำตัว
พิมพ์เกียรติบัตรนักเรียน+ครู
ผลการแข่งขันรายกิจกรรม
ผลการแข่งขันแยกตามเขตพื้นที่
สรุปเหรียญรางวัล
ข้อมูลสถานที่แข่งขัน
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์
 

เกณฑ์การแข่งขัน

 
ภาษาไทย
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์ นักบินน้อย
คณิตศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี หุ่นยนต์
ศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม)
กิจกรรมท้องถิ่น
 

ตารางการแข่งขัน

 
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
สุขศึกษา และพลศึกษา
ศิลปะ-ทัศนศิลป์
ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมท้องถิ่น
คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์
การงานอาชีพ
เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรียนร่วม - สุขศึกษา และพลศึกษา
เรียนร่วม - ศิลปะ
เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
 

สรุปการแข่งขันรายวัน

 
30 พ.ย. 542
9 ธ.ค. 2557
10 ธ.ค. 2557
11 ธ.ค. 2557
12 ธ.ค. 2557
5 พ.ค. 2558
รายการทั้งหมด
 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 

การแข่งขัน Cross Word / A Math / คำคม / ซูโดกุ  ระดับภาค

จะดำเนินการแข่งขันในวันที่  4 - 5 พฤษภาคม  2558  

            วันที่  4  พฤษภาคม  2558  แข่งขันในระดับ  สพป.

            วันที่  5  พฤษภาคม  2558  แข่งขันในระดับ  สพม.

 สถานที่แข่งขัน   โรงเรียนอนุบาลสกลนคร  และ  โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล

ณ  จังหวัดสกลนคร

 
 

 
 

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ ๑๗๓๗ / ๒๕๕๗
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดสกลนคร
ส ำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)

รายละเอียด.pdf

 

 
 

 
 

ชิญคณะกรรมการอำนวยการและสถานที่งานศิลปหัตถกรรมระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตามคำสั่ง สพป.สน. เขต 1 ที่ 1855/2557  ลว 28 พฤศจิกายน 2557

คณะที่ 6 (กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ) และคณะที่ 9 (กิจกรรมท้องถิ่น)

ประชุมวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.

ณ ศาลาปฏิบัติธรรมโรงเรียนสว่างแดนดิน

 

 
 

คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ >>>รายละเอียด>>>

คำสั่งคณะกรรมการตัดสิน >>>รายละเอียด>>>

 

 
 
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ จังหวัดสกลนคร

 
 

ประกาศจาก Spelling Bee

ให้แต่ละโรงเรียนที่เข้าแข่งขันในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เตรียมคำศัพท์มาโรงเรียนละ 5 คำ พร้อมประโยคบนกระดาษ ขนาด A4 พับ 4 (3x4นิ้ว) ใช้ Font Time New Roman  ขนาด 14 points.

 
 

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓  ที่ ๕๔๙/๒๕๕๗

 >>รายละเอียด>>.pdf

 
  เรื่อง การประชุมของคณะกรรมการกลุ่มสาระสังคมศึกษา * ขอเชิญคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขัน และเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ประชุมพร้อมกันในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสมุด รร.สกลนครพัฒนศึกษา ค่ะ  
 

**การพิมพ์บัตรประจำตัวผู้เข้าแข่งขัน**

*แนวทางการดำเนินงานของโรงเรียน*

   1.ให้โรงเรียนตรวจสอบข้อมูลการแข่งขัน ชื่อ สกุล นักเรียน ครู และอื่นๆให้เรียบร้อย เพื่อผลประโยชน์ของทางโรงเรียนเอง และปฏิบัติตามกำหนดการที่แจ้ง
   
2.ให้ผู้เข้าแข่งขันในระดับภาค เพิ่มรูปในบัตรประจำตัว ให้เรียบร้อยก่อนพิมพ์บัตรประจำตัว
   
3.ในการแข่งขันระดับภาค กรรมการจะตรวจสอบรูปในบัตรประจำตัวก่อนทำการแข่งขัน

 
 

เชิญคณะกรรมการฝ่ายสถานที่ ตามคำสั่ง สพป.สน.1 ที่ 1855/2557 ลว.28 พ.ย. 2557 

ของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ฯ ประชุมที่หอประชุมโรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 

ในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.

 
 

1. ย้ายสถานที่เวทีการแข่งขัน วงสตริง ม.ต้นและ ม.ปลายรวมถึง การขับขานประสานเสียง ม.ปลาย ไปยัง วิทยาลัยการอาชีพสว่างแดนดินรวม 3 รายการครับด้วยเหตุผลที่เวทีเดิมอยู่ติดกันกับกิจกรรมอื่นมากเกินไป

2. ในตารางการแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.ปลายแก้ไขเป็นวันที่ 11 ธ.ค. วันเดียว (จากลำดับที่ 1 - 61 ครับ)

 
 

แจ้งเจ้าหน้าที่บันทึกคะแนน ให้ท่านเข้าไปกรอกรายชื่อกรรมการตัดสินในกิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ท่านรับผิดชอบ

 
 

ตารางการประชุมคณะกรรมการตัดสิน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23

>>>รายละเอียด>>>   

 
 


  

ในการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ผู้แข่งขันและครูผู้ฝึกสอน ให้โรงเรียนเข้าดำเนินการแก้ไข-เปลี่ยนตัว ในระบบโดยใช้รหัสของโรงเรียนท่านเอง

ให้โรงเรียนตรวจสอบรายชื่อกิจกรรมที่เป็นตัวแทนของแต่ละสำนักงานเขตพื้นที่ ว่ามีรายการใดของตนเองตกหล่นอันเนื่องมาจากการโอนฐานข้อมูลเข้าสู่ระดับภาคหรือไม่  ถ้ามีให้ทางโรงเรียนแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่ที่ตนเองสังกัดทำหนังสือแจ้งรายการกิจกรรมนั้นๆ  ส่งถึง  สพป. สกลนคร เขต 1(ระดับประถมศึกษา) / สพม.23(ระดับมัธยมศึกษา)  โดยด่วน  เพื่อจะได้ประสานดำเนินการต่อไป ก่อนวันที่  26 พ.ย. 2557

หลักเกณฑ์การเปลี่ยนตัว 
   ให้ยึดตามประกาศของ สพฐ.
  ข้อที่  26 (หน้าที่ 4) 

ดูหลักเกณฑ์ฉบับเต็มได้ที่นี่

ขั้นตอนการแก้ไขเปลี่ยนตัว
ดาวน์โหลดเอกสารการข้อเปลี่ยนแปลงข้อมูลต่างๆ ระดับประถมศึกษา / ระดับมัธยมศึกษา

แจ้งการเปลี่ยนตัวนักเรียนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และท่านต้องแนบไฟล์  โดยหนังสือส่งออกจากโรงเรียน  ลงนามโดย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน

 

 
การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 64

>>>รายละเอียด>>>

วันพฤหัสบดี ที่ 04 ธันวาคม 2557 เวลา 13:33 น.
เชิญประชุม คณะกรรมการตัดสินกิจกรรมเรียนร่วม

ขอเชิญ กรรมการตัดสินกิจกรรมเรียนร่วม คณะกรรมการกลาง

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 จังหวัดสกลนคร

ทุกสำนักงานเขตพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม

วันที่ 10 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น.

ณ ห้องประชุมโรงเรียนเซนต์โยแซฟ อ.เมือง จ.สกลนคร

วันพฤหัสบดี ที่ 04 ธันวาคม 2557 เวลา 11:42 น.
สรุปกิจกรรม พาทีสร้างสรรค์ แก้ไขแล้ว

ระดับ ม.1 - ม.3 >>>รายละเอียด>>>

ระดับ ม.4 - ม.6 >>>รายละเอียด>>>

วันพุธ ที่ 03 ธันวาคม 2557 เวลา 16:29 น.
สูจิบัตรนาฏศิลป์ แก้ไขครั้งที่ 3

>>>รายละเอียด>>>

วันพุธ ที่ 03 ธันวาคม 2557 เวลา 14:14 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

1. ประกวดหนังสือเล่มเล็กให้นำโต๊ะญี่ปุ่น ขนาด 60 X 60 ซม. มาในวันแข่งขันด้วย

วันพุธ ที่ 03 ธันวาคม 2557 เวลา 10:21 น.
กลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์
เรียนเชิญคณะกรรมการตัดสินผลการประกวดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมประชุม
สถานที่ประชุมห้องโสตทัศนศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร
ลำดับที่  ชื่อกิจกรรม วันประชุม เวลา หมายเหตุ
1 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-3 8-ธ.ค.-57 10.00 น.  
2 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-6 9-ธ.ค.-57 10.00 น.  
3 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 8-ธ.ค.-57 14.00 น.  
  ม.1-3      
4 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง 9-ธ.ค.-57 14.00 น.  
  ม.4-6      
5 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 8-ธ.ค.-57 14.00 น.  
  ม.1-3      
6 การแข่งขันโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ 9-ธ.ค.-57 14.00 น.  
  ม.4-6      
7 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 9-ธ.ค.-57 14.00 น.  
  (Science Show) ม.1-3      
8 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ 9-ธ.ค.-57 14.00 น.  
  (Science Show) ม.4-6      
9 การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  10-ธ.ค.-57 14.00 น.  
  ม.1-3      
10 การแข่งขันผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์  10-ธ.ค.-57 14.00 น.  
  ม.4-6      
         
วันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16:22 น.
คณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ

เชิญคณะกรรมการตัดสินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ ทุกท่านเข้าประชุมในวันที่ 8 ธันวาคม 2557 เวลา 13.00 น. ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา อำเภอเมือง จ. สกลนคร 

  • ผู้ประสานงาน นายปัญญา ศรีผายวงศ์ โทร 0981037309
  • ผู้ประสานงาน นางณัฐฏฎาณี  รีทอง โทร 0935565359
วันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15:50 น.
การประกวดละครประวัติศาสตร์

 การประกวดละครประวัติศาสตร์

ให้ส่งเค้าโครงเรื่องและขอบข่ายการดำเนินเรื่องให้กรรมการล่วงหน้าก่อนการแข่งขัน  ในวันที่ 3 ธันวาคม 2557
(หากโรงเรียนไม่ส่งเค้าโครงเรื่องมาก่อน ก็สามารถให้ประกวดแข่งขันได้ โดยตัดคะแนนหรือไม่ตัดคะแนน ขึ้นอยู่กับ
ดุลยพินิจของคณะกรรมการ)

คุณณัฐฏฎาณี  รีทอง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 ถนนใสสว่าง

ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 47000

 

 

 

วันศุกร์ ที่ 28 พฤศจิกายน 2557 เวลา 12:53 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ประกาศด่วน 

1)  คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ทุกกิจกรรม เชิญร่วมประชุมในวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2557 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

2) คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันอัจฉริยภาพฯ และ GSP ทั้ง ม.ต้น และ ม.ปลาย ให้จัดทำ (พิมพ์)ข้อสอบตามเกณฑ์การแข่งขัน พร้อมเฉรยวิธีคิดอย่างละเอียดเตรียมมาในวันประชุมด้วย (copy file) (อัจฉริยภาพ ข้อสอบมี 3 ตอน ) GSP โจทย์แก้ปัญหา 4 ข้อ โจทย์สร้างสรรค์ผลงาน 1 ข้อ)

ศน.ประพิณพักตร์  ธุระนนท์ โทร 0981027932

วันพฤหัสบดี ที่ 27 พฤศจิกายน 2557 เวลา 15:38 น.
แจ้งผู้เข้าขันโครงงานคณิตศาสตร์ทุกประเภท

ในการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์ทุกประเภท ทางสถานที่แข่งขันได้จัดเตรียมเฉพาะโต๊ะสำหรับการแข่งขันไว้ให้เท่านั้น

วันพุธ ที่ 19 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16:17 น.
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
แจ้งผู้เข้าร่วมแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาฝรั่งเศส ภาษาจีน และภาษาญี่ปุ่น
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (การงานอาชีพ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
สูจิบัตรการแข่งขันนาฏศิลป์ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ฉบับปรับปรุง 2)
กลุ่มการเรียนรู้สาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
-:: ปฏิทินงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ::-
กิจกรรมการแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
-:: ลำดับที่การแข่งขัน สพป. และ สพม. ::-
-:: การแข่งขัน Cross word ,A Math ,คำคม ,ซูโดกุ ::-
สูจิบัตรแก้ไข
แผนที่สนามแข่งขันและสถานที่อื่นๆในจังหวัดสกลนคร
สถานที่และผู้ประสานงานการแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ปีการศึกษา 2557สพม.เขต23
โรงแรมที่พักในจังหวัดสกลนคร
 

เข้าระบบโรงเรียน

 
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 

ระบบจัดการ

 
ผู้ดูแลระบบ
เข้าระบบโรงเรียน
เข้าระบบกลุ่มโรงเรียน
เข้าระบบบันทึกคะแนน
เข้าระบบการพิมพ์
 

การนำเสนอ

 
สรุปเหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปอันดับ+เหรียญแสดงจอโปรเจคเตอร์ (1024x768)
สรุปเหรียญ+ผลการแข่งขันแสดงจอ HD TV (1280x720)
ผลการแข่งขันล่าสุด 30 รายการ (800x600 - 1280x720)
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม
สรุปเหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ - ไม่วิ่ง
สรุปเหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
สรุปอันดับ+เหรียญ ไม่นับเรียนร่วม - ไม่วิ่ง
 

สถิติการลงทะเบียน

 
จำนวนเขตพื้นที่ 61
จำนวนโรงเรียน 1,039
จำนวนทีม 9,924
จำนวนนักเรียน 35,975
จำนวนครูผู้ฝึกสอน 17,486
จำนวนกรรมการ 1,147
ครู+นักเรียน 53,461
ครู+นักเรียน+กรรมการ 54,608
ประกาศผลแล้ว 207/218 (94.95%)
 

เว็บไซต์

 
ระดับชาติ
ภาคใต้
ภาคกลางและตะวันออก
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ภาคเหนือ
 

คู่มือการใช้งานระบบ

 


 

สถิติการเข้าชม

 
วันนี้ 915
เมื่อวาน 852
สัปดาห์นี้ 7,055
สัปดาห์ที่แล้ว 6,879
เดือนนี้ 18,626
เดือนที่แล้ว 755
ปีนี้ 19,381
ทั้งหมด 2,032,824