หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 5]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 982 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 5 22 10
2 983 โรงเรียนขามสะแกแสง 30 138 65
3 984 โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ๒ 5 20 7
4 988 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 30 161 58
5 991 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 3 18 8
6 992 โรงเรียนหนองบัวละครวิทยา 1 2 2
7 986 โรงเรียนพงษ์ศิริวิทยา 11 21 16
8 990 โรงเรียนสายมิตรโนนไทย ๖ 2 2 2
9 985 โรงเรียนปราสาทวิทยาคม 7 16 10
10 987 โรงเรียนพระทองคำวิทยา 9 26 18
11 989 โรงเรียนมัธยมหลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ 5 6 6
12 993 โรงเรียนโนนไทยคุรุอุปถัมภ์ 12 55 19
รวม 120 487 221
708

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]