หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 31 (นครราชสีมา) [กลุ่ม สพม.นครราชสีมา 6]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 997 โรงเรียนบึงพะไล 5 20 9
2 998 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 7 24 11
3 1001 โรงเรียนสีดาวิทยา 10 30 15
4 1003 โรงเรียนเกล็ดลิ้นวิทยา 10 26 16
5 1004 โรงเรียนเทพาลัย 4 12 7
6 1005 โรงเรียนเมืองคง 78 294 147
7 1006 โรงเรียนแก้งสนามนางพิทยาคม 1 3 1
8 996 โรงเรียนบัวใหญ่วิทยา 2 12 7
9 1000 โรงเรียนวานิชวิทยา 1 1 1
10 1002 โรงเรียนอมรศิลป์ 5 13 7
11 994 โรงเรียนบัวลาย 6 20 10
12 995 โรงเรียนบัวใหญ่ 2 6 4
13 999 โรงเรียนวัดประชานิมิตร 6 42 6
รวม 137 503 241
744

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]