หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ยโสธร 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 836 โรงเรียนกู่จานวิทยาคม 5 7 6
2 837 โรงเรียนคำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ 51 160 86
3 838 โรงเรียนค้อวังวิทยาคม 12 108 34
4 839 โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม 10 17 14
5 840 โรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคม 19 57 34
6 841 โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 41 198 75
7 842 โรงเรียนยโสธรพิทยาสรรค์ 5 12 9
8 845 โรงเรียนศิลาทองพิทยาสรรค์ 2 4 3
9 846 โรงเรียนสมเด็จพระญาณสังวร 6 11 8
10 847 โรงเรียนสอนแก้วว่องไววิทยา 5 8 7
11 848 โรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยา 9 15 12
12 850 โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ 9 16 10
13 844 โรงเรียนศรีธรรมวิทยา 1 2 1
14 849 โรงเรียนสุขวิทยากรตั้งตรงจิตร๑๕ 3 5 4
15 843 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 28 ยโสธร 10 78 26
รวม 188 698 329
1027

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]