หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.เลย 3]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 033 โรงเรียนนาแห้ววิทยา 17 45 30
2 034 โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 6 13 9
3 035 โรงเรียนภูเรือวิทยา 58 153 92
4 036 โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 12 31 17
5 037 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 37 100 61
รวม 130 342 209
551

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]