หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 28 (ศรีสะเกษ,ยโสธร) [กลุ่ม สพม.ศรีสะเกษ 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 288 โรงเรียนกันทรารมณ์ 38 136 66
2 289 โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์ 2 4 2
3 290 โรงเรียนนครศรีลำดวนวิทยา 1 6 3
4 291 โรงเรียนน้ำเกลี้ยงวิทยา 2 4 3
5 292 โรงเรียนบัวน้อยวิทยา 2 3 3
6 293 โรงเรียนบัวเจริญวิทยา 3 8 5
7 294 โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 3 6 4
8 295 โรงเรียนพยุห์วิทยา 4 4 4
9 296 โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม 7 22 13
10 298 โรงเรียนละทายวิทยา 2 2 2
11 299 โรงเรียนลิ้นฟ้าพิทยาคม 4 8 6
12 302 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 52 269 109
13 303 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า (พรหมดิเรกอนุสรณ์) 2 3 2
14 304 โรงเรียนสตรีสิริเกศ 43 171 82
15 305 โรงเรียนเขื่อนช้างวิทยาคาร 5 32 12
16 306 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ศรีสะเกษ 15 47 26
17 308 โรงเรียนโนนค้อวิทยาคม 4 7 6
18 309 โรงเรียนไกรภักดีวิทยาคม 2 4 3
19 297 โรงเรียนรวมสินวิทยา 1 2 2
20 300 โรงเรียนวัดมหาพุทธราม 1 1 1
21 301 โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 2 5 4
22 307 โรงเรียนโคกสะอาดวิทยาคม 1 1 1
รวม 196 745 359
1104

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]