หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 23 (สกลนคร) [กลุ่ม สพม.สกลนคร 2]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 112 โรงเรียนการกุศลวัดบูรพา 6 27 12
2 113 โรงเรียนธรรมบวรวิทยา 2 3 2
3 114 โรงเรียนนิคมน้ำอูนเจริญวิทยา 6 16 12
4 115 โรงเรียนบงเหนือวิทยาคม 4 5 5
5 116 โรงเรียนบะฮีวิทยาคม 4 13 6
6 117 โรงเรียนบ้านนาสีนวล 9 18 17
7 118 โรงเรียนบ้านบัวราษฎร์บำรุง 1 3 2
8 119 โรงเรียนพรรณาวุฒาจารย์ 4 12 7
9 120 โรงเรียนพังโคนวิทยาคม 33 246 78
10 121 โรงเรียนมัธยมวาริชภูมิ 12 38 20
11 122 โรงเรียนมารีย์พิทักษ์สว่างแดนดิน 3 5 4
12 123 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 5 16 12
13 124 โรงเรียนลำปลาหางวิทยา 2 4 2
14 125 โรงเรียนวาริชวิทยา 3 32 11
15 126 โรงเรียนสว่างแดนดิน 44 163 72
16 127 โรงเรียนส่องดาววิทยาคม 1 3 2
17 128 โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 6 22 12
18 129 โรงเรียนอนุบาลสุวรรณเทน 4 5 5
19 130 โรงเรียนเจริญศิลป์ศึกษา "โพธิ์คำนุสรณ์" 4 26 10
20 131 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 17 37 23
21 132 โรงเรียนแวงพิทยาคม 1 3 2
22 133 โรงเรียนโคกสีวิทยาสรรค์ 5 8 6
รวม 176 705 322
1027

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]