หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สพม. เขต 19 (เลย,หนองบัวลำภู) [กลุ่ม สพม.หนองบัวลำภู 1]

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 038 โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 2 5 4
2 039 โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 25 118 50
3 040 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 1 6 3
4 041 โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 1 3 2
5 042 โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 5 15 10
6 043 โรงเรียนพิชญบัณฑิต 5 25 8
7 044 โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 2 4 3
8 045 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 40 119 69
9 046 โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 45 169 76
10 047 โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 9 12 11
11 048 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 2 18 7
12 049 โรงเรียนอนุบาลภูบดินทร์ 1 3 1
13 050 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ฯหนองบัวลำภู 5 42 6
14 051 โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร 17 48 29
15 052 โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 3 31 10
รวม 163 618 289
907

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]